มุมภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น เปิดดู 32 ครั้ง

ช่องของ ครูอณาวิล สุไชยชิต

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
Arts, Clips, Midias, Songs, Singings For Teachi
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
19 Years Pics of English Learning & Teachin
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
Why reading is good for you?
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
มุมภาษาอังกฤษ
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
วิดีโอ Greetings and Personal Information
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
รวมแบบทดสอบ The Test
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
คำกริยา 3 ช่อง Irregular Verbs
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
แบบฝึกเรื่อง pronoun
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาวภา สมศรี
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
If You're Happy and You Know it ( Clap You
พัชริดา อิสาคง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
Hello English Songs (Teaching English Greetings
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
บทเรียน เพลง one-ten สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
6 minute english
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
English Camp @ Chor-Phor-Ror
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team