คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น ป.1 EP.2 : เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การงานพื้นฐานอาชีพ ป.1 เปิดดู 37 ครั้ง


ช่องของ ครูฉวีวรรณ เข็มกลัด

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สพป.อุดรธานี เขต 1

Kru.Rutchy
ผู้ติดตาม 454 คน
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น ป.1 เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แสดงความคิดเห็น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น ป.1 EP.2 : เรื่อง อุป
ฉวีวรรณ เข็มกลัด
การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team