ความหมายของคำนาม

คำนามหมายถึง คำพื้นฐานสามัญที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ อาการ สถานที่ จัดเป็นคำชนิดแรกในภาษาไทย

ชนิดของคำนาม

หลักภาษาไทยได้แบ่งคำนามออกเป็น ๕ ชนิดดังนี้

๑. คำนามสามัญคือ คำนามทั่วไปเช่น

นักเรียนเขียนหนังสือ

หมากัดแมว

ปากกาดินสออยู่ในกล่อง

๒. คำนามวิสามัญคือ คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเช่น

ซันป๋อกำลังเขียนรายงาน

ก้องไปเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดตอนปิดเทอม

๓.ลักษณนามคือ คำนามที่ประกอบกับคำนามอื่น เพื่อแสดงรูปลักษณะ ขนาด หรือ ปริมาณของนั้น เช่น

ยักษ์๓ตนขลุ่ย ๑เลาพระภิกษุ๑รูป

พระพุทธรูป๒องค์ดินสอ๓แท่งเงิน๕บาท

๔.สมุหนามคือคำนามที่แสดงหมวดหมู่เช่น

ฝูงนกพิราบบินกลับรัง

โขลงช้างเดินเข้าป่า

คณะนักร้องหมอลำเดินทางไปจังหวัดเลย

๕.อาการนามคือ คำนามที่เกิดจากคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ ที่มีคำว่าการและความนำหน้าเช่น

ความรักทำให้คนตาบอด

การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง


ความรู้เกี่ยวกับ คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย ป.3 เปิดดู 51 ครั้ง

ช่องของ ครูอุษา เพียรพานิทร์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน สพป.อุดรธานี เขต 1

ความหมายของคำนาม

คำนาม หมายถึง คำพื้นฐานสามัญที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ อาการ สถานที่ จัดเป็นคำชนิดแรกในภาษาไทย
คลิปการสอน เรื่อง คำนาม (คำนามสามัญ คำนามวิสามัญ และคำลักษณนาม)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดแสดงความคิดเห็น
แบบทดสอบคำควบกล้ำ
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 38 ครั้ง
กิจกรรมอู้หูจับคู่บัดดี้
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
การ์ตูนคุณธรรม
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 54 ครั้ง
ชนิดของคำในภาษาไทย
ปลายปากกา อันทะปัญญา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
คำที่ใช้ บัน บรร
อุดมศรี บุญเพ็ง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 71 ครั้ง
คำพ้องรูป - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3
ปลายปากกา อันทะปัญญา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง
ใบความรู้คำคล้องจอง
พรพรรณ กองไชยสงค์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 576 ครั้ง
ภาษาถิ่น ภาษาไทย ป.3
วชิรา ปัญญาแสง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
คำควบกล้ำไม่แท้ วิชาภาษาไทย
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
บทความ
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
อาหารที่ฉันชอบ
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
ใบงานคำคล้องจอง
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับคำคล้องจอง ชั้น ป.3
อนันต์ เพ็งแสน
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 50 ครั้ง
ภาษาไทย
พรพรรณ กองไชยสงค์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 27 ครั้ง
สื่อการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญา ระดั
สุภาพร ขจรคำ
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
หนังสือเรียน
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
ไตรยางศ์
พิชัย แก้วเมือง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
ใบงาน
นภาพร เทศประสิทธิ์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 24 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด
วชิรา ปัญญาแสง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
พิชัย แก้วเมือง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team