Google SketchUp การทำโต๊ะอย่างง่าย
Computer ม.3 เปิดดู 29 ครั้ง


ช่องของ ครูกล้ารบ เกษมรัตน์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม สพป.อุดรธานี เขต 1

การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp

ขอขอบคุณวิดีโอดีๆจาก ช่อง Youtube ครูอภิวัฒน์"สอนสร้างสื่อ"แสดงความคิดเห็น
การสร้างแบบจำลองตามรูปทรง (Follow Me)
กล้ารบ เกษมรัตน์
Computer... ม.3
เปิดดู 27 ครั้ง
SketchUp คืออะไร
กล้ารบ เกษมรัตน์
Computer... ม.3
เปิดดู 21 ครั้ง
Google SketchUp การทำโต๊ะอย่างง่าย
กล้ารบ เกษมรัตน์
Computer... ม.3
เปิดดู 29 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team