สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ในแต่ละบริเวณ จะพบสิ่งที่อยู่นิ่ง และไม่อยู่นิ่ง ซึ่งจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น เคลื่อนที่ได้ ขยับได้ กินอาหารได้ หายใจได้ ส่งเสียงได้ กินอาหารได้ เป็นต้น  1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา

               สิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบๆตัวเรามีมากมาย  เช่น  ต้นไม้  ผีเสื้อ  สุนัข  แมว  ดวงอาทิตย์  ก้อนเมฆ  บ้าน  ถนน เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้    กลุ่ม  คือ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

        สิ่งต่างๆเหล่านี้บางชนิดเคลื่อนที่ได้ ขับถ่ายได้ เจริญเติบโตได้ มีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้  แต่บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้ หายใจไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์จึงได้แยกเป็น สองกลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มมีชีวิต และกลุ่มไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต


.

สามารถจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ดังนี้

 

 สิ่งมีชีวิต

 - หายใจได้
      - กินอาหารได้
       - เคลื่อนไหวได้
        - เจริญเติบโตได้
     - มีลูกหลานได้
                         - ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้

      


    ส่วนสิ่งไม่มีชิวิตมีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งไม่มีชิวิต ดังนี้


ไม่หายใจ
 - ไม่กินอาหาร
 - ไม่ขับถ่าย
 - ไม่เคลื่อนไหว
 - ไม่เจริญเติบโต
 - ไม่มีการสืบพันธุ์
 - ไม่ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ป.2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 เปิดดู 68 ครั้ง

ช่องของ ครูนิรมล ภูเลื่อมคำ

โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป.อุดรธานี เขต 1

ใบความรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชั้น ป.2
โดย นางสาวนิรมล ภูเลื่อมคำแสดงความคิดเห็น
วิทย์ป.2
อุทยาน กสิเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 55 ครั้ง
โครงงานวัฏจักรสืบเสาะ 6 ขั้นตอน
นันทนา แสนอุบล
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 35 ครั้ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์และ
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 33 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ป.2
นิรมล ภูเลื่อมคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 68 ครั้ง
การดูดซับน้ำของวัสดุ วิทยาศาสตร์ ป.2
นิรมล ภูเลื่อมคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 50 ครั้ง
วัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์
นิรมล ภูเลื่อมคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 35 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.2 สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิต living &a
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 45 ครั้ง
เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
ธนกิจ สิงหเดชะ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 35 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 49 ครั้ง
บทความ
อุทยาน กสิเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 24 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team