พุทธประวัติ ศาสดาของศาสนาพุทธ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 เปิดดู 19 ครั้ง

ช่องของ ครูนัฐวุฒิ แสนสุข

โรงเรียนโรงเรียนบ้านเตาไห สพป.อุดรธานี เขต 1

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/book/89479
ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
ประดิวัฒน์ วงศ์ล่าม
สำนักพิมพ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ประถมศึกษาปีที่ 3
Page 25 หน้าแสดงความคิดเห็น
พุทธประวัติ ศาสดาของศาสนาพุทธ
ปิยธิดา มาสาซ้าย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง มารยาทชาวพุทธป.3
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 36 ครั้ง
สื่อการสอน เรื่อง โอวาท 3 การไม่ทำความชั่ว วิชา
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
พระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิต - สื่อการเรียนการ
ธารฤทัย ทองมี
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
เครื่องมือภูมิศาสตร์
นริศา ทินแย่ง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 38 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ชั้นป
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
พุทธสาวก สามเณรสังกิจจะ - สื่อการเรียนการสอน สั
ธารฤทัย ทองมี
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง
วิชาประวัติศาสตร์
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
พุทธประวัติ ศาสดาของศาสนาพุทธ
นัฐวุฒิ แสนสุข
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 19 ครั้ง
ใบงาน สังคมศึกษา ชั้น ป.3 สาระ : ศาสนา ศีลธร
ธารฤทัย ทองมี
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพย
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 26 ครั้ง
ประวัติศาสตร์
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 38 ครั้ง
โอวาท 3 (การทำความดี) - สื่อการเรียนการสอน สังค
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 60 ครั้ง
บทความ โรงเรียนและชุมชนของเรา
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
พุทธประวัติ
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
การเสียกรุงศรีอยุธยา
ธารฤทัย ทองมี
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team