คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy & Happy โรงเรียนบ้านน้ำโจน
สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 2 ครั้ง


ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) สพป.จันทบุรี เขต 1

คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมนักเรียน การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้นประกอบเพลงจากคลิปวีดิทัศน์ "Hoppy & Happy เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง" โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน ประกาศผลวันที่ 21 มีนาคม 2566แสดงความคิดเห็น
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสร้างสรรค์ท่
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 2 ครั้ง
คลิปรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Ho
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 2 ครั้ง
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 2 ครั้ง
คลิปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสร้างสรรค์ท่
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 2 ครั้ง
คลิปรางวัลชมเชย ประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้น Hoppy &
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 2 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team