รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การค้นหาข้อมูล ป.5
วิทยาการคำนวณ ป.5 เปิดดู 37 ครั้ง

ช่องของ ครูวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค

โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต 1

รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การค้นหาข้อมูล ป.5แสดงความคิดเห็น
การเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Scratch ชั้นประถมศ
ปรียานุช สิทธิพรม
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 40 ครั้ง
EP2 รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง โควิดตัวร้าย ป.
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 24 ครั้ง
การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ตอนผักเจ้า
ปิยวัช เมฆวัน
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 23 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม scratch วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
ปรียานุช สิทธิพรม
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 44 ครั้ง
EP1 รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การค้นหาข้อมูล
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 37 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรมสแคช
ปรียานุช สิทธิพรม
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 29 ครั้ง
บทความ
กวิน จิตศักดิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 31 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ข้อเท็จจริงกับข้อคิ
เพชร คำทาสี
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 31 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรมสแคช
กันยกร เขมะสัจจกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 40 ครั้ง
มารยาทการใช้เทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
เพชร คำทาสี
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 32 ครั้ง
ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย
กันยกร เขมะสัจจกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 28 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch
ปรียานุช สิทธิพรม
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 27 ครั้ง
อัลกอริทึม
อนงค์ศรี สมบัติมี
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 29 ครั้ง
EP3 รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การเข้ารหัสข้อม
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 36 ครั้ง
รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การค้นหาข้อมูล ป.5
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
วิทยาการคำนวณ... ป.5
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team