"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียนวัดหนองคัน จันทบุรี [15 นาที]
Kindergarten อ.3 เปิดดู 35 ครั้ง


ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

ศน.มลฑา ศรีเสริม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานถอดบทเรียนครูผู้สอน ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัย จัดประสบการณ์ โดยคุณครูนภาภัช ชนะสิทธิ์ ตามโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความคิดเห็น
วิทยาการคำนวณ แสงสีและการมองเห็น
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... อ.3
เปิดดู 34 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... อ.3
เปิดดู 93 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... อ.3
เปิดดู 56 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ภาพพิกเซล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... อ.3
เปิดดู 128 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ตัวเลขในชีวิตประจำวัน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... อ.3
เปิดดู 51 ครั้ง
"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... อ.3
เปิดดู 35 ครั้ง
โครงงานวัฏจักรสืบเสาะ 6 ขั้นตอน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... อ.3
เปิดดู 287 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ น้ำจืดน้ำเค็ม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... อ.3
เปิดดู 35 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team