พีระมิด ep.1 ส่วนประกอบและการเรียกชื่อ
คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น เปิดดู 33 ครั้ง

ช่องของ ครูกฤษฎา นรินทร์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม สพป.อุดรธานี เขต 1

รู้จักพีระมิดแบบต่าง ๆ
ส่วนประกอบของพีระมิด
การเรียกชื่อพีระมิด
และรูปคลี่ของพีระมิดแสดงความคิดเห็น
เลขยกกำลัง ep.1 เลขยกกำลังคืออะไร
กฤษฎา นรินทร์
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 25 ครั้ง
พีระมิด ep.1 ส่วนประกอบและการเรียกชื่อ
กฤษฎา นรินทร์
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
EP.2 เศษส่วน ตอนที่ 2 จำนวนคละ และ เศษส่วนเกิน
ครูพี่จิง นะจ๊ะ
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
ซูโดกุ
บัญชา ทองมี
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง
EP.1 เศษส่วนชนิดของเศษส่วน By ครูพี่จิงนะจ๊ะ
ครูพี่จิง นะจ๊ะ
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
การบวกเลข
นางสาวณัฐนิชา ประทุมวัน
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 44 ครั้ง
กิจกรรม กล่องหรรษา
วีรภัทร สารพัฒน์
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
บทความ แรงบันดาลใจในการสอนคณิตศาสตร์
มะลิวรรณ ศรีอุทธา
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 65 ครั้ง
การบวก
นางสาวณัฐนิชา ประทุมวัน
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
เทคนิคการเล่นซูโดกุ
บัญชา ทองมี
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 25 ครั้ง
คณิตศาสตร์กับคดีฆาตกรรม
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 57 ครั้ง
บทความ
พัชยา เอี่ยมแจ้งพันธุ์
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
คณิตศาสตร์กับศพ
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team