ดาวฤกษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เปิดดู 23 ครั้ง


ช่องของ ครูธนัทเทพ อุทัยกัน

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหินโงม สพป.อุดรธานี เขต 1

ดาวฤกษ์กำเนิดมาจากอะไร?

GrandMaster TV (youtube)แสดงความคิดเห็น
ระบบสืบพันธ์ุ
นุชนันท์ คำเนตร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 40 ครั้ง
การออกแบบขั้นตอนการทำงานโปรแกรม
อภิชาติ แข็งแรง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 58 ครั้ง
โปรแกรม Python M.2 สัญลักษณ์ Flowchart
ชญาภา ประเสริฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 31 ครั้ง
ดาวฤกษ์
ธนัทเทพ อุทัยกัน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 23 ครั้ง
บทความ ที่มาของภาษาคอมพิวเตอร์
ชญาภา ประเสริฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 24 ครั้ง
ระบบหายใจ
นุชนันท์ คำเนตร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 64 ครั้ง
หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
อภิชาติ แข็งแรง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 36 ครั้ง
ระบบหายใจ วิชาวิทยาศาสตร์
วิสาน กาฬพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 35 ครั้ง
ขั้นตอนการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น
วิภาดา โสตาราช
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 83 ครั้ง
วิชาวิทย์
นุชนันท์ คำเนตร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 45 ครั้ง
Technology Computer
อภิชาติ แข็งแรง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.2
เปิดดู 31 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team