ภาษาไทย
- ป.1 เปิดดู 42 ครั้ง

ช่องของ ครูนางเยาวพา สร้อยกุดเรือ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดู่ สพป.อุดรธานี เขต 1

วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๑ อักษรกลาง นักเรียนได้เรียนรู้พยัญชนะในอักษรกลางแสดงความคิดเห็น
ภาษาไทย
นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ
-... ป.1
เปิดดู 42 ครั้ง
colors
รัชนู แก้วแก่น
-... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
About myself
นภาลัย ติใจ
-... ป.1
เปิดดู 42 ครั้ง
English alphabets
รัตนาภรณ์ กองบาง
-... ป.1
เปิดดู 44 ครั้ง
สระ อา ป.1
บุญญวัฒน์ ปัถพี
-... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
บทความ
สุริยา สาระณา
-... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team