ต้นไม้
Kindergarten อ.2 เปิดดู 48 ครั้ง


ช่องของ ครูธีมาพร เปี่ยมสุข

โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1

ส่วนประกอบของต้นไม้

เครดิต https://www.youtube.com/channel/UC9Ewfw0z4p5rHXoklZ6YyrAแสดงความคิดเห็น
ต้นไม้
ธีมาพร เปี่ยมสุข
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 48 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team