โคกหนองนา โมเดล
การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3 เปิดดู 34 ครั้ง

ช่องของ ครูธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว

โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โคกหนองนาโมเดล คือ การพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฏีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งต้องบอกว่าชื่อเรียกนี้ เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ โดยมนุษย์นำสิ่งที่มีอยู่นั้นมาส่งเสริมทำให้เกิดความสำเร็จในการทำเกษตรกรรมโดยเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ แต่ละคำของชื่อเรียกยังหมายถึงแนวทางการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และการสร้างชีวิตที่มีความยั่งยืนอย่างที่สุดแสดงความคิดเห็น
โคกหนองนา โมเดล
ธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว
การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 34 ครั้ง
ทำความรู้จัก โคก หนอง นา โมเดล
ธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว
การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 46 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team