การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 30 ครั้ง

ช่องของ ครูนัฐวุฒิ แสนสุข

โรงเรียนโรงเรียนบ้านเตาไห สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
นัฐวุฒิ แสนสุข
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 30 ครั้ง
แนวคิดในการแก้ปัญหา
นัฐวุฒิ แสนสุข
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
อ้างจากยูทูป
สุธารินีย์ สืบแสนกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 68 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม scratch เบื้องต้น
ทัศนีย์ แสนชมภู
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 27 ครั้ง
บทความ
นัฐวุฒิ แสนสุข
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
อ้างจากหนังสือ
สุธารินีย์ สืบแสนกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 47 ครั้ง
Internet of Things (IoT): เมื่อทุกสิ่งอิงกับอิน
อำนาจ อ้อมนอก
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
ฝึกทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Scr
กันยกร เขมะสัจจกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 36 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.6 อาจจากเนื้อหา
สุธารินีย์ สืบแสนกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 69 ครั้ง
เกมถอดรหัสลับวิทยาการคำนวณ
ปิยวัช เมฆวัน
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 56 ครั้ง
พรีเซนหน่วยที่ 1
สุธารินีย์ สืบแสนกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 74 ครั้ง
EP2 รายวิชาวิทยาการคำนว เรื่อง ประโยชน์ของกล้วย
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 28 ครั้ง
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
อำนาจ อ้อมนอก
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 31 ครั้ง
EP1 รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องอุปกรณ์และระบบคอ
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 36 ครั้ง
การแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
วนิดา วันภักดี
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 24 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team