การใช้งานโปรแกรมสแคช
วิทยาการคำนวณ ป.4 เปิดดู 27 ครั้ง

ช่องของ ครูวชิราภรณ์ บุญเสริฐ

โรงเรียนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1

การใช้งานโปรแกรมสแคช เครดิต สุนทร ชุมศรีแสดงความคิดเห็น
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ2
มณฑา กันทรพันธ์
วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 37 ครั้ง
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
มณฑา กันทรพันธ์
วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 31 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรมสแคช
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 27 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team