ท่องจำ A B C
ภาษาต่างประเทศ อ.3 เปิดดู 36 ครั้ง

ช่องของ ครูณิชมลกานต์ บุรีภักดี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตูม สพป.อุดรธานี เขต 1

ท่องจำคำศัพท์ A B C สัตว์ต่างๆแสดงความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอน Active
พนิดา สมบูรณ์
ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 22 ครั้ง
ท่องจำ A B C
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 36 ครั้ง
หน่วย ครอบครัวมีสุข
ลชิตา ช่างสุระ
ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 35 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team