ที่มาของวิทยาการคำนวณ
วิทยาการคำนวณ ทุกระดับชั้น เปิดดู 23 ครั้ง


ช่องของ ครูวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร

โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1

ในคลิปนี้นักเรียนจะได้ทราบถึงที่มาที่ไปของวิชาวิทยาการคำนวณ และความสำคัญว่าทำไมวิชานี้จึงจำเป็นต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาความคิดพื้นฐานของคนไทยในยุคนี้


เครดิต : https://www.youtube.com/c/FIRRYSEEแสดงความคิดเห็น
ที่มาของวิทยาการคำนวณ
วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 23 ครั้ง
ที่มาของวิทยาการคำนวณ
วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 31 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team