วิทยาการคำนวณ ป.2(การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน)
วิทยาการคำนวณ ป.2 เปิดดู 26 ครั้ง


ช่องของ ครูครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป.อุดรธานี เขต 4

https://www.youtube.com/channel/UC-liZGyaPd97IQL7fbDDQUg

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-cs/cs-p2b1-001/

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนแสดงความคิดเห็น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (บทความ)
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 34 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 28 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 25 ครั้ง
ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและรักษาข้อมูลส่วน
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.2(การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน)
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง
รู้จักกับปัญหาที่มีเงื่อนไข
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 33 ครั้ง
จัดไฟล์อย่างไรให้ค้นหาง่าย
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
สร้างชิ้นงานอย่างง่ายด้วยโปรแกรมประมวลคำ
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 25 ครั้ง
การแก้ปัญหาโดยการคิดอย่างเป็นระบบ
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 27 ครั้ง
แนะนำวิชาวิทยาการคำนวณ
ครูนุ หัวหน้าเด็กน้อย ป.2 ซาแนลๆๆๆๆๆๆๆๆ
วิทยาการคำนวณ... ป.2
เปิดดู 62 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team