บล็อคคำสั่ง Eng/Thai ใน Scratch 3 สนับสนุน AndroidAppleWindows
วิทยาการคำนวณ ป.4 เปิดดู 28 ครั้ง

ช่องของ ครูนัฐพล บำรุงรส

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1

ผู้เขียน
อำไพ หน่อเรืองแสดงความคิดเห็น
บล็อคคำสั่ง Eng/Thai ใน Scratch 3 สนับสนุน Andr
นัฐพล บำรุงรส
วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 28 ครั้ง
กิจกรรม Flowchart ฉีดวัคซีน
นัฐพล บำรุงรส
วิทยาการคำนวณ... ป.4
เปิดดู 35 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team