คอมพิวเตอร์-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เปิดดู 30 ครั้ง


ช่องของ ครูนภาพร เทศประสิทธิ์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสกดาว สพป.อุดรธานี เขต 1

ผลิตโดย
ByKruOod CHแสดงความคิดเห็น
พลังงานกับชีวิต
อำนวย กฤษคม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 49 ครั้ง
คอมพิวเตอร์-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
นภาพร เทศประสิทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ
กัญญาณัฐ พวาศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 54 ครั้ง
พ่อ แม่ ลูก
พรชนก ศรีสร้างคอม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทรรศนกร สงครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
อธิบายใบงาน 2.3
อภิชาติ แข็งแรง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 47 ครั้ง
บทความ แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พ่อ แม่ ลูก
พรชนก ศรีสร้างคอม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
อธิบายใบกิจกรรมที่ 3.3
อภิชาติ แข็งแรง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team