เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Computer ป.4 เปิดดู 102 ครั้ง

ช่องของ ครูนที ปัชชาเขียว

โรงเรียนโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป.อุดรธานี เขต 1

รายวิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนายนที ปัชชาเขียว โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
html5
คมสัน เอียการนา
Computer... ป.4
เปิดดู 29 ครั้ง
ทดสอบการใช้ embed code
คมสัน เอียการนา
Computer... ป.4
เปิดดู 22 ครั้ง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ทรงเดช กันหาเวียง
Computer... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
ทดสอบ
คมสัน เอียการนา
Computer... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
นที ปัชชาเขียว
Computer... ป.4
เปิดดู 102 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team