การฝึกการลงแสงและเงา
ศิลปะ ป.4 เปิดดู 25 ครั้ง


ช่องของ ครูจตุพร เอกพล

โรงเรียนโรงเรียนรัฐประชา 509 สพป.อุดรธานี เขต 1

นักเรียนสามารถลงสีภาพโดยใช้แสงและเงาได้ cr.
AE art channelแสดงความคิดเห็น
ความหมายของสีเเละเเม่สี
สุวนันท์ ทองขาม
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
การใซ้สี
จีรสุดา ชาวกล้า
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
เรื่อง รูปร่าง รูปทรง | วิชาทัศนศิลป์ ป.4
ศุภวิชญ์ โนวฤทธิ์
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 42 ครั้ง
6 วิธีสร้างบุคลิกดี เท่ น่ามอง ฝึกฝนให้เป็นนิสั
Sunisa Chawpracha
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 31 ครั้ง
การระบายสีไม้ ป.4
พรทิวา สินชัย
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 29 ครั้ง
เรื่อง รูปร่าง รูปทรง | วิชาทัศนศิลป์ ป.4
สุธินี บุญราช
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 41 ครั้ง
การฝึกการลงแสงและเงา
จตุพร เอกพล
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 25 ครั้ง
เรื่อง เส้น | วิชาทัศนศิลป์ ป.4
สุธินี บุญราช
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
ฝึกระบายสีไม้
พรทิวา สินชัย
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 44 ครั้ง
เรื่อง ศิลปะลายเส้น วิชา ศิลปะ ป.4
สุธินี บุญราช
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 29 ครั้ง
ใบงานการระบายสีไม้
พรทิวา สินชัย
ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 45 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team