คำเป็น คำตาย
- ป.6 เปิดดู 56 ครั้ง


ช่องของ ครูสุขี สีทาแก

โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป.อุดรธานี เขต 1

คำเป็น คือคำที่ใช้สระเสียงยาว จะมีหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้ แต่ถ้ามีตัวสะกด จะต้องเป็นพยัญชนะเสียงยาวเท่านั้น เช่น กาเป็นยาว นมยวง โดยคำเป็นจะใช้สระและตัวสะกดต่อไปนี้
คำตาย คือคำที่ใช้สระเสียงสั้น จะมีหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้ แต่ถ้ามีตัวสะกด จะต้องเป็นพยัญชนะเสียงสั้นเท่านั้น โดยคำตายจะใช้สระและตัวสะกดแสดงความคิดเห็น
แบบทดสอบ
อาทิตย์ ลีบาง
-... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
อาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง
คำเป็น คำตาย
สุขี สีทาแก
-... ป.6
เปิดดู 56 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.6
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
-... ป.6
เปิดดู 40 ครั้ง
EP3 รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การเขียนผังงาน
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
-... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง
Reading comprehension
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... ป.6
เปิดดู 27 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team