การดูดซับน้ำของวัสดุ วิทยาศาสตร์ ป.2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 เปิดดู 50 ครั้ง


ช่องของ ครูนิรมล ภูเลื่อมคำ

โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป.อุดรธานี เขต 1

วีดิทัศน์ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2
เรื่อง การดูดซับน้ำของวัสดุ
โดย ครูนันทพร แก้วกัญญาติแสดงความคิดเห็น
บทความ
อุทยาน กสิเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 24 ครั้ง
วิทย์ป.2
อุทยาน กสิเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 55 ครั้ง
โครงงานวัฏจักรสืบเสาะ 6 ขั้นตอน
นันทนา แสนอุบล
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 35 ครั้ง
การดูดซับน้ำของวัสดุ วิทยาศาสตร์ ป.2
นิรมล ภูเลื่อมคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 50 ครั้ง
วัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์
นิรมล ภูเลื่อมคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 35 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.2 สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิต living &a
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 45 ครั้ง
เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
ธนกิจ สิงหเดชะ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 35 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 49 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์และ
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 33 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ป.2
นิรมล ภูเลื่อมคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 68 ครั้ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team