งานประชาสัมพันธ์ PR ร.ร.กลุ่มเพ็ญ3 (ปีงบประมาณ 2565) สพป.อุดรธานี เขต 1
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 47 ครั้ง


ช่องของ ครูอณาวิล สุไชยชิต

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

งานประชาสัมพันธ์ 13 โรงเรียน ในกลุ่มเพ็ญ 3 สพป.อด.1
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของข้าพเจ้า นางสาวอณาวิล สุไชยชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
แบบเรียนพุทธประวัติ
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์ PR ร.ร.กลุ่มเพ็ญ3 (ปีงบประมาณ
อณาวิล สุไชยชิต
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
อาเซียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหม บ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 58 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team