การสอนAL
- อ.3 เปิดดู 50 ครั้ง


ช่องของ ครูนิลุบล ชุมแวงวาปี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
การสอนAL
นิลุบล ชุมแวงวาปี
-... อ.3
เปิดดู 50 ครั้ง
การพัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียนของเด็ก ผ่านการ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... อ.3
เปิดดู 21 ครั้ง
หน่วย ครอบครัวแสนสุข
ลชิตา ช่างสุระ
-... อ.3
เปิดดู 46 ครั้ง
หนึ่งปีมี 12 เดือน
พนิดา สมบูรณ์
-... อ.3
เปิดดู 28 ครั้ง
ร่างกายของฉัน
จารุพักตร์ รติวีรภัทรกุล
-... อ.3
เปิดดู 42 ครั้ง
บทความ
พนิดา สมบูรณ์
-... อ.3
เปิดดู 30 ครั้ง
ใบความรู้ ครอบครัวมีสุข
ลชิตา ช่างสุระ
-... อ.3
เปิดดู 23 ครั้ง
หน่วย ต้นไม้ที่รัก
ลชิตา ช่างสุระ
-... อ.3
เปิดดู 36 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team