นวพร อุดมกัน


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1