ปนัดดา เสนางคะบุตร


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1