อุษา เพียรพานิทร์


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน สพป.อุดรธานี เขต 1