นิรมล ภูเลื่อมคำ


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป.อุดรธานี เขต 1


วัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2