ทำเพียร ชุมพล


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต 1