บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1 (จำนวนสมาชิก 7 คน)


ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์

บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

นิศาชล วิเศษเขตรการณ์

บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง

บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

มณฑิรา สุวรรณศร

บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

สมชาย ครุธนาค

บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

สุนิสา ณ ลำปาง

บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

เหนือ แสนอินทร์

บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1