โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1 (จำนวนสมาชิก 3 คน)


จันทิรา แก้วบุตรา

ชุมชนนามนวิทยาคาร

สพป.นครพนม เขต 1

นางจริยา ข่ายเพชร

ชุมชนนามนวิทยาคาร

สพป.นครพนม เขต 1

ศิรินันท์ โยธี

ชุมชนนามนวิทยาคาร

สพป.นครพนม เขต 1