โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม.อุดรธานี (จำนวนสมาชิก 1 คน)


นวรัตน์ ฝ้ายแก้ว

ศรีธาตุพิทยาคม

สพม.อุดรธานี