อำนาจ อ้อมนอก


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
สพป.อุดรธานี เขต 1


เทคโนโลยี ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 35 ครั้ง

Internet of Things (IoT): เมื่อทุกสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 34 ครั้ง

การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 31 ครั้ง

stem รักษ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 27 ครั้ง

สื่อ 65 พรรษา

วิทยาการคำนวณ ม.3

การดู 20 ครั้ง