พรทิพย์ บุญเรือง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดงผักเทียม
สพป.อุดรธานี เขต 1


ใบงาน ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 40 ครั้ง

บทความ

ภาษาไทย ป.1

การดู 40 ครั้ง

การอ่านสะกดคำ

ภาษาไทย ป.1

การดู 40 ครั้ง

ประสมคำสระเอีย

ภาษาไทย ป.1

การดู 29 ครั้ง

ร้องเล่นแสนสนุก

ภาษาไทย ป.1

การดู 26 ครั้ง