พนิดา สมบูรณ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


แนะนำโรงเรียน

-

การดู 36 ครั้ง

บทความ

- อ.3

การดู 30 ครั้ง

หนึ่งปีมี 12 เดือน

- อ.3

การดู 28 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอน Active

ภาษาต่างประเทศ อ.3

การดู 22 ครั้ง