เบญจาริณี เรณะสุระ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดงขันทอง
สพป.อุดรธานี เขต 1


บทความ

ภาษาไทย

การดู 81 ครั้ง

รูปเลขาคณิต

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 58 ครั้ง

การอ่านกลอนสุภาพ(กลอนแปด)

ภาษาไทย ป.4

การดู 41 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 36 ครั้ง