นพรัตน์ สถิตรัมย์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม
สพป.อุดรธานี เขต 1


กิจกรรมแบ่งขนมแสนสนุก (การหาร)

คณิตศาสตร์ ป.2

การดู 42 ครั้ง

การคูณ

คณิตศาสตร์ ป.2

การดู 30 ครั้ง

แบบทดสอบบทที่ 6 เรื่องการหาร ป.2

คณิตศาสตร์ ป.2

การดู 27 ครั้ง

การบวกแบบเวทคณิตโดยใช้จุด

คณิตศาสตร์ ป.2

การดู 24 ครั้ง