กฤษฎา ดวงอุทา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
สพป.อุดรธานี เขต 1


การเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 35 ครั้ง

พุทธประวัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 33 ครั้ง

พื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 28 ครั้ง