ทิพย์สุคนธ์ แสนขอนยาง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านน้ำพ่น
สพป.อุดรธานี เขต 1


ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย

ภาษาไทย ม.3

การดู 40 ครั้ง

คำเป็นคำตาย

ภาษาไทย ป.4

การดู 39 ครั้ง

ลักษณนาม

ภาษาไทย ม.1

การดู 37 ครั้ง