สุวนันท์ ทองขาม


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านด่าน
สพป.อุดรธานี เขต 1


ความหมายของสีเเละเเม่สี

ศิลปะ ป.4

การดู 38 ครั้ง

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้

ศิลปะ ป.6

การดู 31 ครั้ง

พุทธประวัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 28 ครั้ง

บทความ

- ป.4

การดู 24 ครั้ง

โครงการทักษะอาชีพ

ศิลปะ ป.5

การดู 22 ครั้ง