พัชยา เอี่ยมแจ้งพันธุ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนหนองแสง
สพป.อุดรธานี เขต 1


ทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 42 ครั้ง

การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 34 ครั้ง

การอ่านและเขียนเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 33 ครั้ง

บทความ

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 29 ครั้ง