มานิดา ซ้ายสุพรรณ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สพป.อุดรธานี เขต 1


ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 32 ครั้ง

บทความ

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 31 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 27 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 22 ครั้ง