พรชนก ศรีสร้างคอม


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดอนบาก
สพป.อุดรธานี เขต 1


การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 38 ครั้ง

บทความ แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พ่อ แม่ ลูก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 37 ครั้ง

พ่อ แม่ ลูก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 34 ครั้ง

องค์ประกอบพืชดอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 28 ครั้ง