ชรินรัตน์ พละสาร


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล
สพป.อุดรธานี เขต 1


กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสระเอา

ภาษาไทย ป.1

การดู 47 ครั้ง

การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 45 ครั้ง

สระเอา

ภาษาไทย ป.1

การดู 45 ครั้ง

การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 44 ครั้ง

การละเล่นเด็กไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 43 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 40 ครั้ง

สระอาอีอู

ภาษาไทย ป.1

การดู 38 ครั้ง

แผนการสอนสระเอา

ภาษาไทย ป.1

การดู 37 ครั้ง

การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 37 ครั้ง

การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 37 ครั้ง

การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 36 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค

ภาษาไทย ป.1

การดู 34 ครั้ง

สระเอีย

ภาษาไทย ป.1

การดู 30 ครั้ง