อนงค์ศรี สมบัติมี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 1


แผนการจัดการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 44 ครั้ง

การใช้งานโปรแกรม Scratch

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 34 ครั้ง

สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 30 ครั้ง

Scratch

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 29 ครั้ง

อัลกอริทึม

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 29 ครั้ง

บทความ

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 26 ครั้ง