วรรณวิสาข์ อารามพระ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 37 ครั้ง

แผนการสอนเรื่องเวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 30 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 28 ครั้ง

การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 25 ครั้ง

บทความ

Computer ป.5

การดู 22 ครั้ง