นิสาชล ราชบรรเทา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
สพป.อุดรธานี เขต 1


พยัญชนะที่ผสมสระอา อี อู

ภาษาไทย ป.2

การดู 38 ครั้ง

สระผสม

ภาษาไทย ป.2

การดู 33 ครั้ง

พยัญชนะที่ผสมสระอะ สระอา

ภาษาไทย ป.1

การดู 28 ครั้ง

คำควบกล้ำแท้

ภาษาไทย ป.2

การดู 27 ครั้ง